Açık Rıza Metni

KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

HAYDİKART ailesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bundan hareketle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz.Bu sorumluluğumuzun bilinciyle HAYDİKART okutma sayınız, profil görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı türündeki kişisel verilerinizi HAYDİKART personel ve yöneticilerine, Google’a ürünün reklam ve raporlama özelliğini geliştirmek amacıyla aktarılmaktadır.

Yukarıda sayılan genel nitelikli kişisel verilerimin yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde sileneceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, HAYDİKART tarafından hazırlanmış “3. Kişiler Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel nitelikli kişisel verilerimin HAYDİKART tarafından toplanılmasına, kaydedilmesine, işlenilmesine ve aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

HaydiKart
Kullanmaya Başla

Onlarca Haydi Kart seçenği arasından Haydi Kart'ını seç.
Sınırsızca paylaşmanın özgürlüğünü yaşa.

Satın Al
phone