Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
İNTERNET SİTESİ ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

HAYDİKART ailesi  olarak,  ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

HAYDİKART ailesi  olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, “İnternet Sitesi Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Metni” ile HAYDİKART olarak kullandığımız çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. İşbu nedenle, sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını sağlamaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece yine sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız şu şekildedir :

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olmakla birlikte internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve siz silene kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler: İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanılabilmesi için kullanımı gerekli olan çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezlerin kişisel verilerinizi içermesi mümkündür.

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı hedeflemekteyiz.  Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile HAYDİKART arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından HAYDİKART adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi Hakkında

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı https://www.haydikart.com/ altında sunulan sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Öte yandan tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz HAYDİKART tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin:

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu beyan etmekteyiz.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla değişim gösterebilir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almanız halinde güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi önemle rica ederiz.

HaydiKart
Kullanmaya Başla

Onlarca Haydi Kart seçenği arasından Haydi Kart'ını seç.
Sınırsızca paylaşmanın özgürlüğünü yaşa.

Satın Al
phone